Que suposa estar inscrit en el RMAV?
La inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV) permet a les entitats o grups integrants, entre altres:

  • exercir el dret a participar en els plens quan en l’ordre del dia hi haja algun punt del seu interés
  • ser convocats a les comissions informatives quan en l’ordre del dia figuren qüestions relacionades amb l’objecte social de l’associació
  • accedir a l’ús dels mitjans públics municipals, especialment locals i mitjans de comunicació
  • sol·licitar en qualsevol moment informació referida a l’activitat municipal
  • participar en l’elaboració del Butlletí Informatiu Municipal (BIM)
  • optar a les ajudes econòmiques que l’Ajuntament destine a les associacions

Aquestes ajudes es troben regulades a l’Ordenança general de subvencions.

Per altra banda el RMAV permet a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, les seues finalitats i la seua representativitat, a l’efecte de possibilitar millors polítiques públiques locals de foment de l’associacionisme veïnal.

Quina associació pot estar inscrita en el RMAV?
Poden sol·licitar la inscripció en el RMAV totes les entitats, sense ànim de lucre, que tinguen com a finalitat la defensa dels interessos generals del municipi i la millora de la qualitat de vida de les seues ciutadanes i ciutadans, o que defensen interessos sectorials dins de l’àmbit territorial del municipi, com les associacions de veïns, les de pares d’alumnes, les entitats culturals, ecologistes i mediambientals, empresarials, esportives, inclusives, juvenils, solidàries, etc.

Quines associacions confomen el RMAV?
A dia d’avui en el RMAV hi ha inscrites 61 entitats, que corresponen a 9 grups temàtics, i que poden consultar-se al Llistat d’entitats inscrites al RMAV. Per a conèixer la situació actual i l’evolució del teixit associatiu del municipi l’Ajuntament actualitza periòdicament les dades d’aquest registre.

Qué cal fer per a inscriure’s, modificar dades o donar-se de baixa en el RMAV?
Per a inscriure’s en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals cal estar inscrit prèviament al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana.

Una vegada superat aquest tràmit podeu consultar com fer la Sol·licitud d’alta/baixa o modificació de dades en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV).

· Comentaris
· Participa amb els teus comentaris

L'adreça electrònica no es publicarà.