Una vegada superada la fase de diagnosi participada del Pla de Mobilitat Sostenible, arriba el moment de proposar i concretar el programa d’actuacions econòmic i temporal que inclourà aquest document i d’implicar-se en l’avaluació i el seguiment del Pla per tal de valorar l’acompliment de la seua execució i l’assoliment dels seus objectius. Llavors, arriba el moment de convocar a la ciutadania a participar en la Taula de Mobilitat, Espai públic i Trànsit, emmarcada dins del Fòrum General de Participació Ciutadana.

Aquesta Taula, es constitueix com un òrgan de participació i debat ciutadà, de caràcter permanent i evolutiu, entorn la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de l’espai públic al municipi. A més de la funció d’assessorar l’Ajuntament, com a òrgan informatiu i consultiu, pel que fa al disseny de les seues polítiques de mobilitat i espai públic, també es pot definir com a òrgan de reflexió amb la definició d’objectius, així com de proposta amb el disseny d’actuacions concretes o globals a partir del debat entre els seus diferents membres, entitats i ciutadania.

Per altra banda la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit, té un caràcter pedagògic, d’aprenentatge continu col·lectiu. Per la qual cosa els seus integrants necessiten tindre a la seua disposició la informació necessària per tal d’assolir un coneixement el més ampli possible sobre un tema tan complex com el de la mobilitat i el disseny i la gestió de l’espai públic, per tal de fomentar la deliberació com a pas previ al debat.

L’objectiu principal de la Taula és aconseguir l’expressió en temps real de les opinions, propostes o conclusions relacionades amb el Pla de Mobilitat Sostenible i amb altres plans o accions que s’engeguen a nivell local o bé sobre qüestions la solució de les quals competeix a l’Ajuntament, i així analitzar l’eficàcia i l’acceptació de les propostes concretes que l’administració inicie dirigides a assolir un model de mobilitat més sostenible i una millor qualitat de l’espai públic.

Pel que fa al Pla de Mobilitat Sostenible, en la Taula recau la tasca d’efectuar el seguiment dels indicadors establerts, analitzar la funcionalitat d’aquests i valorar l’evolució de les mesures contemplades que vagen aplicant-se. Aquest treball es prolongarà en el temps com instrument de control i adaptació de les conclusions obtingudes, i aquelles noves situacions que vagen sorgint i que no es contemplaren en el moment de finalització d’aquest document.

Si vols participar a la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit, com a representat d’un grup o entitat local o com a ciutadana o ciutadà, informa’t al Centre Social Braç Treballador, envia un correu a participa@tavernes.es o acudeix a la propera sessió de la Taula. Vos esperem!

[cycloneslider id=”001″]

· Comentaris
· Participa amb els teus comentaris

Respon a สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà.