L’Ajuntament de Tavernes enceta un Pla de Participació Ciutadana sobre la versió preliminar de l’Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable

Els instruments d’ordenació i gestió territorial, com la Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable (HMSNU) es sotmeten a Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica (EATE). Un dels objectius és l’increment de la transparència des de l’inici del procediment, perquè tots els agents amb capacitat d’operar en el territori coneguen des del principi els criteris ambientals i territorials, els requisits funcionals i les variables que han tenir-se en compte en l’elaboració dels plans urbanístics, territorials i sectorials. Cartell Participació Pública HMSNU


L’Ajuntament de Tavernes, que ha apostat per la transparència, ha encetat un Pla de Participació Pública amb l’objectiu de fer accessible la informació rellevant sobre la Versió Preliminar de la HMSNU de Tavernes i la seua Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica. A més, pretén reconéixer el dret a formular observacions i comentaris de la ciutadania (promotors, tècnics, administracions i ciutadans en general) en aquelles fases inicials del procediment, així com obtenir informació útil del públic interessat.

L’Homologació és un instrument d’ordenació i gestió territorial que estableix una nova zonificació del sòl no urbanitzable de Tavernes, dividint-lo en disset zones rurals diferenciades i determinant l’ús dominant i els altres usos i aprofitaments permesos en cadascuna d’elles. A més, identifica els diversos espais i elements  del terme municipal que integren la Infraestructura Verda.

Tota la informació de la Versió preliminar de la HMSNU i els seus estudis, que inclou les memòries i plànols, serà objecte d’íntegra publicació, per a general coneixement i consulta pública, en la pàgina web de l’Ajuntament, la web de participació pública http://participa.tavernes.es i en la web de l’equip redactor de la HMSNU, www.epyma.es/snu-tavernesAixí mateix, un exemplar complet de la Versió Preliminar de la HMSNU, la seua EATE i Estudi de Paisatge, quedarà a la disposició del públic interessat, per a la seua consulta, en l’Ajuntament.

Per a informar a la ciutadania i que aquesta puga participar, l’Ajuntament de Tavernes ha programat 5 sessions públiques. El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, ha animat tots els veïns de Tavernes a participar d’esta consulta pública per tal de poder donar la seua opinió. “D’esta manera, podran aportar els seus coneixements que seran d’utilitat per a desenvolupar la Versió Preliminiar de l’Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable”, comentava el regidor.

Data Hora Lloc Participants:
24/08/2016 19.30h

Escoleta de la Platja

Carrer Algemesí

  • Veïns i associació de veïns de la Platja de Tavernes de la Valldigna
  • ACEPLAT –Associació comerciants de la Platja de Tavernes de la Valldigna
13/09/2016 19.30h

Saló Plenaris Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Plaça Major, 1

  • Veïns i associació de veïns de Tavernes de la Valldigna
14/09/2016 19.30h
  • Agricultors i associacions d’agricultors de Tavernes de la Valldigna
15/09/2016 19.30h
  • Comerciants i associacions de comerciants de Tavernes de la Valldigna
20/09/2016 19.30h
  • Empresaris i associacions d’empresaris de Tavernes de la Valldigna

El públic interessat pot exercir ja el seu dret a formular observacions, suggeriments i al·legacions, a través  de les instàncies i/o formularis disònibles en l’Ajuntament. Després de la realització de la consulta pública s’avaluaran les opinions i al·legacions arreplegades i es consideraran aquells punts que puguen resultar d’especial interès per al desenvolupament de la Versió Preliminar de la HMSNU, EATE i Estudi de Paisatge.

· Comentaris
· Participa amb els teus comentaris

Respon a https://lateststudent.blogspot.com Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà.