estudi-paisatge-tavernes

Segons el Conveni Europeu del Paisatge, aprovat en Florència el 20 d’octubre de 2000 pels Estats Membres del Consell d’Europa, per paisatge s’entén qualsevol part del territori tal com la percep la població, el caràcter del qual és el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans.

L’objectiu d’aquest acord és el de promoure la protecció, gestió i ordenació dels paisatges, abastant les àrees naturals, rurals, urbanes i periurbanes, així com les zones terrestres, marítima i les aigües interiors. No es refereix només als paisatges singulars o excepcionals, sinó també i sobretot als paisatges quotidians i moltes vegades degradats. Per tant no és tan important la protecció, sinó la gestió i l’ordenació dels paisatges amb els quals convivim diàriament.

El paisatge és un patrimoni compartit natural i cultural que incrementa la qualitat de vida de la ciutadania i el seu benestar, i l’estat d’aquest està intrínsecament unit a la imatge que projecta el municipi. Així, en un context globalitzat com l’actual, on els territoris tracten de singularitzar-se, el paisatge es converteix en un factor de competitivitat econòmica i en un recurs generador d’oportunitats.

L’Estudi de Paisatge de Tavernes de la Valldigna té per objecte establir els objectius, principis, estratègies i directrius que permeten identificar i dissenyar les actuacions de conservació i posada en valor del paisatge en l’àmbit municipal. Amb aquest document que acompanyarà al Pla General es vol garantir que la implantació d’usos i activitats es produïsca sense menysprear els valors ambientals, paisatgístics i culturals locals.

A més, l’Estudi de Paisatge defineix l’Infraestructura Verda amb l’objecte de preservar i posar en valor els paisatges rellevants a escala local i millorar la connectivitat ecològica, funcional i visual entre ells.

Es tracta d’un instrument de dinamització i de millora de la qualitat del territori i una ferramenta molt útil per a orientar les actuacions territorials i els desenvolupaments urbanístics de manera que es preserven els paisatges característics, la identitat de cada lloc i la Infraestructura Verda del territori.

Conscients de la importància que els ciutadans i l’Ajuntament participen conjuntament en les decisions que afecten als paisatges i a la planificació territorial i urbanística al seu territori, s’enceta el procés de participació ciutadana de l’Estudi de Paisatge. Necessitem incorporar de la ciutadania les seues experiències, sentiments i valors envers el paisatge, més enllà dels valors objectius del coneixement tècnic. El paisatge és una realitat viscuda i percebuda per les persones, que el gaudeixen com també el pateixen.

La motivació per intervenir en les decisions paisatgístiques està, a més, directament vinculada a les modificacions brusques i intenses que s’han produït en els darrers anys en els nostres paisatges, modificacions que sovint no s’han fet amb cura, sensibilitat i sentit del lloc sinó més aviat al contrari.

Per accedir a aquesta valoració social cal preguntar a la ciutadania, escoltar el que diu, dialogar amb veïns i veïnes i respondre a les seues preguntes. Sense participació ciutadana no es poden marcar els objectius de qualitat paisatgística inherents a tota política de paisatge. Els objectius són el punt d’encontre entre les aspiracions de la ciutadania, l’opinió dels experts i l’administració pública local en relació al paisatge.

En aquest procés de participació identificarem i valorarem els diferents paisatges naturals, rurals i urbans, entendrem les dinàmiques que els transformen, així com les seves oportunitats, potencialitats i riscos, i finalment aportarem idees per al futur. Entre tots i totes parlarem de paisatge i planificació territorial i urbanística, però també de participació ciutadana. I vetlarem perquè els valors naturals i culturals, així com la seva herència simbòlica i identitària, siguen mantinguts i transmesos a les generacions futures.

Mira de prop. Tots som paisatge!

[cycloneslider id=”estudi-paisatge”]

· Comentaris
 • 51255 188183Hey there! Good stuff, please maintain me posted when you post something like this! 376730

 • 93176 9725Thank you for writing this tremendous top quality article. The data in this material confirms my point of view and you really laid it out effectively. I could never have written an post this excellent. 567533

 • relxbycake.com Respon

  983312 951941Hi there, I located your blog via Google while looking for 1st aid for a heart attack and your post looks extremely intriguing for me. 361935

 • Power to Choose Texas Respon

  19927 198284You produced some decent points there. I looked online towards the concern and discovered many people is going in addition to using your internet site. 345773

 • sbo Respon

  783326 161336Thank you for your very great info and respond to you. I need to have to verify with you here. Which isnt 1 thing I often do! I get pleasure from reading a publish that can make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to remark! 817254

 • สล็อตวอเลท Respon

  431760 183967When I came more than to this post I can only appear at part of it, is this my net browser or the internet internet site? Need to I reboot? 440234

 • snus Respon

  134684 234728I truly enjoy searching via on this internet web site , it holds superb content material . 270317

 • australia nail fungus Respon

  204131 400503Most what i read online is trash and copy paste but i believe you offer something different. Maintain it like this. 628858

 • Godrej Splendour Respon

  231735 110519We stumbled over here coming from a different internet page and thought I may possibly check points out. I like what I see so now im following you. Appear forward to exploring your web page yet once again. 65515

 • shop dumps good balance Respon

  691388 354134I genuinely like reading via and I think this web site got some genuinely utilitarian stuff on it! . 427454

 • Buy Brand New Firearms Online Respon

  395357 751462This site is actually a walk-through it actually could be the info you desired relating to this and didnt know who ought to. Glimpse here, and you will undoubtedly discover it. 858754

 • Howa Rifles For Sale Respon

  132309 342296Id forever want to be update on new articles on this web site, bookmarked ! . 205265

 • Henry Firearms For Sale Respon

  507529 761586Paper rolls very excellent read you know alot about this subject i see! 861616

 • 토토사이트 운영비용 Respon

  627770 555280Using writers exercises such as chunking. They use a lot of websites that contain several creative writing exercises. Writers read an exercise, and do it. 555136

 • 733122 789763You wouldnt feel it but Ive wasted all day digging for some articles about this. You might be a lifesaver, it was an excellent read and has helped me out to no finish. Cheers! 82835

 • chat gay Respon

  147165 138563Its remarkable what supplementing can do for your body and your weight lifting goals! 437948

 • funcionalidades extras do happymod apk Respon

  948356 763025Hey there guys, newbie here. Ive lurked about here for slightly although and thought Id take part in! Looks like youve got quite a great place here 819392

 • iptv Respon

  460163 337378Properly worded post will likely be sharing this with my readers this evening 289540

 • Bhool Bhulaiyaa 2 Online Respon

  80181 944976hi this post help me full . .in the event you want watches men go to my websites is quite support you for males watches. .thank man excellent job. 136550

 • hindi movie online Respon

  a

  a

· Participa amb els teus comentaris

Respon a sbo Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà.