Fer copartícips les ciutadanes i els ciutadans en la planificació de la mobilitat és molt més que un simple requisit establert per la mateixa Llei 2/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana als seus principis generals o, fins i tot, més que el simple subministrament d’informació sobre el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible a la ciutadania.

Com que es tracta un tema que assoleix aspectes diversos de la vida a la ciutat, el Pla deu ser un instrument per concertar actuacions entre les diferents regidories de l’Ajuntament, de manera que aquest treball transversal esdevinga una bona pràctica de funcionament de l’administració i produïsca un benefici més enllà del seu propi objecte. La redacció d’un pla de mobilitat urbana i sostenible és un fet especialment rellevant tant pels horitzons temporals com per aquesta transversalitat política que implica.

El fet de sumar la ciutadania, des de l’inici, al debat entre l’administració local, càrrecs electes i tècnics municipals, i l’equip redactor del Pla de Mobilitat Sostenible, ha de donar legitimitat al procés amb el convenciment que millorarà la qualitat en la presa de decisions en totes les fases i facilitarà l’execució posterior de les accions més compromeses del Pla. La complexitat, les contradiccions i la variabilitat de la mobilitat fan que no hi haja solucions úniques ni generals per a planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar les ciutadanes i els ciutadans a través de fórmules participatives amb les que puguen aportar els seus punts de vista i participar en la planificació de qüestions que els afecten.

La participació és un procés delicat que cal plantejar estratègicament, dotant-lo d’una metodologia i d’uns mitjans tècnics i de difusió adequats. Perquè el Pla siga eficaç i viable, cal que la població el senta com a propi, la qual cosa exigeix haver participat de la seua elaboració en cadascuna de les seues fases, des de la identificació dels problemes, fins l’elecció de les mesures, passant per la discussió dels escenaris i alternatives. Llavors, el procés de participació s’estructura en una sèrie d’etapes que corresponen a un desenvolupament lògic que va des de la informació prèvia i difusió del procés, la consulta pública i consens de propostes, l’elaboració del pla d’acció, i finalment la tasca de control i seguiment.

Així, per una banda, es proposa una campanya de difusió amb l’objectiu d’introduir el concepte de mobilitat sostenible entre la població, a més de divulgar els mitjans de com participar, i finalment, sensibilitzar la gent cap a hàbits més saludables i que comporten major qualitat de vida urbana. Per altra banda banda s’han emprat una sèrie de qüestionaris que compleixen un objectiu de recerca d’informació i hàbits de desplaçament de la població, general i per sectors, en un dia laborable o en un dia festiu, qüestions sobre el transport públic, l’ús del vehicle privat, l’ús de la bicicleta i la qualitat de l’espai públic. A més a més, es preparen altres eines més flexibles, com fullets d’aportacions, físics o digitals. Paral·lelament s’han realitzat diverses activitats de participació per tal d’arribar al major nombre de gent, com ara, les jornades de taules temàtiques, per a aconseguir la implicació directa de la ciutadania, tant en la identificació de problemes com en la recerca de solucions, els tallers de mobilitat infantil i juvenil, i el cicle de xerrades, on compartir coneixements i generar debat. Uns dels elements claus per a aconseguir l’èxit del Pla de Mobilitat Sostenible és l’acceptació d’una cultura de la mobilitat més sostenible, el que permetrà una millor acollida de les propostes del Pla.

Els resultats d’aquestes activitats i qüestionaris de participació, i altres fets esdevinguts en relació a la marxa del Pla, s’han estat publicant al lloc web de participació de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. A més, s’han habilitat comptes en diferents xarxes socials amb l’ànim de divulgar el Pla i mantenir informats del procés de participació. Les xarxes socials poden ser un excel·lent canal de comunicació per a identificar problemàtiques relacionades amb la mobilitat i debatre iniciatives que milloren la vida a Tavernes de la Valldigna.

Accèssit al Premio Conama 2012 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios pel Procés de Participació Ciutadana del Pla de Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

[cycloneslider id=”004″]

· Comentaris
· Participa amb els teus comentaris

L'adreça electrònica no es publicarà.