Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seues organitzacions i els regidors de la ciutat.

Els canals de participació ciutadana es posen en marxa i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: d'una banda, els ciutadans i les seues organitzacions; de l'altra, els regidors.

De la mateixa manera que els regidors del govern i de l'oposició disposen de canals de debat, seguiment i control de l'acció de govern, és imprescindible generar espais on la ciutadania puga promoure, debatre, decidir i coproduir les polítiques municipals.

La participació, doncs, es pot concretar en diferents accions:

  • Promoure, a través d'iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
  • Debatre, en els òrgans i espais de participació i diàleg amb l'Ajuntament, qüestions i actuacions que la ciutadania puga posar en qüestió.
  • Incidir sobre actuacions municipals per a col·laborar en el seu desenvolupament i realització.
  • Coproduir les polítiques públiques de la ciutat i les actuacions que se’n deriven, elaborar la definició de la diagnosi i participar en l’execució, avaluació i seguiment.

Imagen;